Thể hiện: Tiếng con dấu kêu
Thể loại: Âm thanh tiếng động
Giới thiệu: Đây là tiếng con dấu kêu khi đóng giấu vào giấy. Với hiệu ứng âm thanh con dấu kêu mp3 này bạn có thể rất cần để dựng phim khi có cảnh đóng dấu vào giấy… trong các bộ phim có cảnh giấy tờ… Để tải âm thanh đóng giấu mp3 này xin mời bạn hãy chọn các link tải bên dưới.