Có con gà trống hoa mơ
Nó đi đạp mái bạc phơ cả đầu
bạc đầu thì có sao đâu
Nếu không đạp mái sống lâu làm gì ?.
Cũng con gà trống hoa mơ
Nó đi đạp mái hói trơ cả đầu
Hói thì hói có sao đâu
Nếu không đạp mái tóc râu làm gì?
Cho dù râu tóc rụng đi
Ngày ngày đạp mái còn gì vui hơn
Còn con gà mái hoa mơ
nó đi tìm trống đỏ phơ cái mào
Đỏ thì đỏ có làm sao
Nếu không tìm trống thì tao ế à.
Có duyên mới được làm gà
Vận may nhàn nhã xa hoa một thời
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống cho đời tự do
Thỏa sức mà gáy o… o
Quanh năm đạp mái không lo ..trả tiền
Xong rồi về với tổ tiên
Tắm qua một cái rồi lên bàn thờ
Lạc vào tiên cảnh nên thơ
Khỏa thân tạo dáng dư thừa sức trai
Cuộc đời ngẫm cũng chông gai
Thôi thì ta cứ đầu thai kiếp gà
Tha hồ ghẹo nguyệt trêu hoa
Ăn no dửng mỡ lê la xóm làng
Kiếp gà trống thật vẻ vang
Đạp xong vỗ đít gáy vang đất trời
Sướng hơn cái kiếp làm người
Sống vô tư suốt một đời.. làm trai./.ST