Có lẽ danh bạ điện thoại là thông tin quan trong nhất trên điện thoại Vsmart. Và khi bạn chuyển từ một điện thoại cũ sang điện thoại Vsmart mới thì bạn sẽ cần tới việc đồng bộ danh bạ điện thoại Vsmart mới với tài khoản Google có danh bạ cũ để lấy lại danh bạ. Và đây là lần đầu tiên bạn sử dụng đến tính năng này nên chưa biết cách làm như thế nào. Nếu vậy xin mời bạn hãy xem cách đồng bộ danh bạ trên Vsmart dưới đây.

Hướng dẫn cách đồng bộ danh bạ trên Vsmart

Để đồng bộ danh bạ trên điện thoại Vsmart trên điện thoại Vsmart vào mục Cài đặt -> Người dùng và tài khoản -> Tài khoản Gmail của bạn đang đăng nhập (nếu chưa có hãy chọn “Thêm tài khoản” để đăng nhập rồi thực hiện lại theo các bước này) rồi chọn -> Đồng bộ hóa tài khoản và chọn -> bật mục Danh bạ để cập nhật lại danh bạ điện thoại Vsmart.

Cách đồng bộ danh bạ trên Vsmart

Các bước đồng bộ danh bạ trên Vsmart

Như vậy trên là NhacChuongVui.com vừa hướng dẫn cho bạn cách đồng bộ danh bạ trên Vsmart. Bây giờ điện thoại Vsmart của bạn sẽ tự động đồng bộ danh bạ giữa tài khoản Google (tài khoản Gmail) và điện thoại Vsmart của bạn. Bạn có thể tham khảo để đồng bộ danh bạ trên tất cả các điện thoại Vsmart như Vsmart Joy 1, Vsmart Joy 1+, Vsmart Joy 2+, Vsmart Active 1, Active 1+, Vsmart Live, Vsmart Star, Vsmart Bee, Vsmart Bee 3…