Từ mà nhiều người nhắc đến hôm nay đó là “hải quay xe”. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu “hải quay xe” có nguồn gốc từ đâu. Và có nghĩa là gì?
Thì qua tìm hiểu thì dưới đây là nguồn gốc của từ hải quay xe và ý nghĩa của nó là đây. Xin mời bạn xem video bêm dưới đây.Bạn em đến phòng chơi không làm gì cả.
-Mày không làm gì mà để người yêu mày đứng dưới đợi mày à, đ*t mẹ mày.
-Cút, cút, đ*t mẹ mày cút khỏi cuộc đời tao. Hải quay xe.
-Hu hu hu…

Đến đây chắc bạn đã hiểu ra ý nghĩa của từ “hải quay xe” có nghĩa là gì rồi phải không nào.