Thể hiện: Tiến Bịp
Thể loại: Âm thanh tiếng động
Kích thước: 15 mb
Mô tả: Video Còn Cái Nịt Bản gốc dành cho những bạn chưa biết Còn Cái Nịt nghĩa là gì. Đây là một câu nói trong video clip Câu Chuyện Nhặt Tiền của Tiến Bịp.


Tải về: Video Còn Cái Nịt Bản gốc.mp4

4/5 – (2 bình chọn)