Thể hiện: nhạc nền TikTok
Thể loại: Nhạc Tik Tok
Kích thước: 573 kb
Mô tả: Vợ con đâu thấy cảnh này
Cầm ly uống rượu nói này nói kia
Chồng con vất vả sớm khuya
Những lúc rảnh rổi mượn bia giải sầu
Chứ nào sướng ích gì đâu…


Tải về: Vợ con đâu thấy cảnh này Cầm ly uống rượu nói này nói kia TikTok.mp3