Thể hiện: Tiếng nhiễu sóng Tivi
Thể loại:Âm thanh tiếng động
Giới thiệu: Đây là hiệu ứng tiếng nhiễu sóng tivi, tiếng tivi mất sóng khi dò đài, tiếng rè tivi khi mất sóng… Với mẫu hiệu ứng âm thanh này bạn có thể ứng dụng vào các mục đích khác nhau như dùng để dựng phim, dùng mở để cho dễ ngủ, ru con ngủ… Để mở hiệu ứng âm thanh tiếng nhiễu sóng tivi mp3 này xin mời bạn nhấn nút play ở bên trên và chọn các link donwload ở bên dưới để tải tiếng tivi nhiễu sóng này về miễn phí.