Thể hiện: Tiếng đài radio
Thể loại: Âm thanh tiếng động
Giới thiệu: Đây là âm thanh radio rè rè xẹt xẹt khi không có tính hiệu, không bắt được tính hiệu radio sound effect. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng âm thanh tiếng nhiễu radio này dùng để dựng phim. Mô phỏng tiếng đài radio cỗ trước đây. Hoặc bạn có thể mở tiếng rè này dùng đẻ thư giã dễ ngủ như một hiệu ứng âm thanh tiếng ồn trắng dễ ngủ. Bạn cũng có thể tải về tiếng nhiễu radio này về qua link tải của NhacChuongVui.com ở dưới.