Singer: 9 Mm Gun zedge
Genre: Nhạc chuông độc
Audio size: 242 kb
Informations: 7756 Views and 266 Downloads
Details: Là đoạn âm thanh tiếng súng với chuông âm lượng to, có thể sử dụng làm nhạc chuông báo thức để đánh thức dễ dàng người nghe, cũng có thể nhạc chuông cực to nhất, siêu to âm lượng lớn làm nhạc chuông cuộc gọi để thông báo cuộc gọi mới đến cho người dùng.


Download here.mp3