Thể hiện: Tiếng con gấu gầm
Thể loại: Tiếng động vật
Giới thiệu: Đây là tiếng con gấu kêu, gầm gừ… Bạn có thể sử dụng hiệu ứng âm thanh tiếng gấu kêu mp3 này vào các mục đích như khi cần đến hiệu ứng âm thanh dựng phim hoặc dành cho những bạn chưa biết tiếng con gấu kêu như thế nào nghe thử. Bạn có thể tải tiếng gấu kêu mp3 này về qua các liên kết dưới đây.