Thể hiện: Rắn Hổ Mang kêu
Thể loại: Tiếng động vật
Giới thiệu: Đây là tiếng rắn hổ mang kêu, nhiều người hay quen gọi là tiếng rắn hổ mang phì, tiếng rắn hổ mang khè… vì rắn hổ mang kêu rất to và hung dữ, to đến nổi mà bạn phải giật mình khi lần đầu tiên nghe. Bên trên là tiếng rắn hổ mang kêu mp3 dành cho bạn nào chưa biết tiếng rắn hổ mạng kêu như thế nào nghe cho biết. Ngoài ra bạn có thể tải tiếng rắn hổ mang kêu mp3 này về điện thoại, máy tính của mình qua link tải ở bên dưới.