Thể hiện: NhacChuongVui.com
Thể loại: Âm thanh tiếng động
Giới thiệu: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng khản giả ồ tỏ vẻ nghạc nhiên. Hiệu ứng âm thanh này rất cần cho những bạn làm âm thanh sân khấu, tổ chức sự kiện, làm game show hay là những bạn làm video clip trên Youtube, Facebook cần âm thanh tiếng động để dựng phim.

Để tải hiệu ứng âm thanh tiếng khán giả ồ ngạc nhiên mp3 này về xin mời bạn hãy chọn một trong các link download bên dưới của NhacChuongVui.com . Nên xem: Tiếng vỗ tay hoan hô | Tiếng vỗ tay | Tiếng cười Khán Giả.