Singer: Sưu tầm
Genre: Âm thanh tiếng động
Giới thiệu: Đây là hiệu ứng âm thanh Ui file mp3. Hiệu ứng âm thanh này thường được nghe thấy trong các video Tik Tok. Đặc biệt là các video Tik Tok Trung Quốc. Nếu bạn đang dựng phim và cần đến hiệu ứng âm thanh tỏ vẻ ngạc nhiên, bất ngờ thì hiệu ứng âm thanh ui này sẽ là một hiệu ứng rất thích hợp cho video của bạn.