Thể hiện: Tiếng rót nước kêu
Thể loại: Âm thanh tiếng động
Giới thiệu: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng rót nước kêu, tiếng rót cafe, tiếng rót trà, tiếng nước chảy phát ra từ việc rót nước file mp3. Hiệu ứng âm thanh này dùng để dựng phim trong những cảnh có rót nước, rót cafe mời người khác… Xem thêm nhiều âm thanh tiếng động của nước chảy tại đây.